Tevreden

Iedereen zoekt het groot geluk, ’t doel waar wij allen naar streven.
Daardoor staat meestal onder druk hoe wij het heden beleven.
Zoek niet naar ooit, bezie vandaag, toekomst is niet de grote vraag.
Kijk naar wat ons is gegeven.

Later is niet het grote doel, dwaal ook niet in het verleden.
Leef met het hart en het gevoel, wees met het kleine tevreden.
Tel wat je hebt, beleef de dag, weet wat je kunt en wat je mag.
Leef in ’t geluk van het heden.

Bron: Licht van Coot van Doesburg